Οι μονάδες παραγωγής είναι εξοπλισμένες από πολύτιμα εργαλεία και πρώτες ύλες που είναι εκτεθειμένα σεβανδαλισμούς ή κλοπές. Τόσο η περίμετρος όσο και το εσωτερικό των χώρων αυτών μπορεί να θωρακιστεί αποκλειστικά με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού φύλακα και ηλεκτρονικού θυρωρού της Pylis.

Ηλεκτρονικός φύλακας: Η Pylis πρωταγωνιστεί στην εξέλιξη των εξ αποστάσεως λύσεων φύλαξης για βιομηχανικές εφαρμογές. Η ομάδα σχεδίασης και μελετών συστημάτων ασφαλείας, θα συνεργαστεί άμεσα μαζί σας για να δημιουργήσει και να αναπτύξει πλήρως βελτιστοποιημένα συστήματα ασφαλείας και επιτήρησης, με σκοπό να θωρακιστούν οι εγκαταστάσεις σας έναντι απόπειρας κλοπής, βανδαλισμού και εισβολής.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εταιρίες αφάλειας, οι εξειδικευμένοι χειριστές της Pylis, παρακολουθούν τον φυλασσόμενο χώρο σε πραγματικό χρόνο, και μέσω τεχνολογίας αιχμής εντοπίζουν ενδεχόμενη απειλή και προχωρούν σε διαχείριση της κρίσης μέχρι την τελική αποχώρηση ή σύλληψη των επίδοξων εισβολέων από την αστυνομία. Οι προληπτικές λύσεις ασφαλείας της Pylis είναι 50-70% πιο οικονομικές από τους παραδοσιακούς φρουρούς ασφαλείας και συντελούν αποτελεσματικά στην αποτροπή εγκληματικών ενεργειών, και την πρόληψη ατυχημάτων εργασίας, συχνών σε μονάδες παραγωγής.

Προηγούμενη Εφαρμογή

Κτήρια

Επόμενη Εφαρμογή

Εμπορικοί Χώροι