Η κλοπή φορτίων και εμπορευμάτων είναι μία μόνιμη απειλή για χώρους φύλαξης εμπορευμάτων. Η Pylis εξειδικεύεται στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φύλαξης σε υπαίθριους χώρους φύλαξης εμπορευμάτων, στόλων οχημάτων, αποθηκών και διαμετακομιστικών κέντρων (logistics), επιτυγχάνοντας μείωση των δαπανών ασφαλείας από 50-70%.

1. Έλεγχος πρόσβασης: Η ασφάλεια των εισόδων και ο έλεγχος πρόσβασης αποτελούν ένα διαρκή πρόβλημα για όλες τις επιχειρήσεις και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι βρίσκονται στις εγκαταστάσεις σας, είναι εξουσιοδοτημένοι και έχουν ταυτοποιηθεί. Η εξατομικευμένη πρόταση ασφάλειας της Pylisπροσφέρει τα εξής:

  • Έλεγχο πρόσβαση πύλης (AccessControl) για στάση, στάθμευση και εκφόρτωση,
  • Οικονομική πρόταση για αντικατάσταση των φρουρών ασφάλειας σε σύνθετα σημεία εισόδου / εξόδου,
  • Ταυτοποίηση οδηγού και οχήματος
  • Έλεγχος φορτίου κατά την είσοδο / έξοδο
  • Εξατομικευμένα πρωτόκολλα ασφαλείας, και εκθέσεις με προτάσεις βελτίωσης της ροής στον φυλασσόμενο χώρο.

2. ​Ηλεκτρονικός φύλακας: Η Pylis πρωταγωνιστεί στην εξέλιξη των εξ αποστάσεως λύσεων φύλαξης για βιομηχανικές εφαρμογές. Η ομάδα σχεδίασης και μελετών συστημάτων ασφαλείας, θα συνεργαστεί άμεσα μαζί σας για να δημιουργήσει και να αναπτύξει πλήρως βελτιστοποιημένα συστήματα ασφαλείας και επιτήρησης, με σκοπό να θωρακιστούν οι εγκαταστάσεις σας έναντι απόπειρας κλοπής, και εισβολής.

​Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εταιρείες ασφάλειας, οι εξειδικευμένοι χειριστές της Pylis, παρακολουθούν τον φυλασσόμενο χώρο σε πραγματικό χρόνο, και μέσω τεχνολογίας αιχμής εντοπίζουν ενδεχόμενη απειλή και προχωρούν σε διαχείριση της κρίσης μέχρι την τελική αποχώρηση ή σύλληψη των επίδοξων εισβολέων από την αστυνομία. Οι προληπτικές λύσεις ασφαλείας της Pylis είναι 50-70% πιο οικονομικές από τους παραδοσιακούς φρουρούς ασφαλείας και συντελούν αποτελεσματικά στην αποτροπή εγκληματικών ενεργειών.

Προηγούμενη Εφαρμογή

Αντιπροσωπείες Αυτ/των

Επόμενη Εφαρμογή

Κτήρια