Τα εργοτάξια είναι εκ των πραγμάτων χώροι όπου οι συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς γι’ αυτό και παρουσιάζουν προκλήσεις ασφαλείας όχι μόνο για την για την ασφάλεια του χώρου έναντι κλοπών και βανδαλισμών αλλά και για την ασφάλεια του προσωπικού έναντι ατυχημάτων και την αποφυγή δαπανηρών αστικών αξιώσεων και ποινικών διώξεων. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες της Pylis μπορούν να θωρακίσουν το εργοτάξιο μειώνοντας παράλληλα σημαντικά τις δαπάνες ασφαλείας.

Ηλεκτρονικός φύλακας: Η Pylis πρωταγωνιστεί στην εξέλιξη των εξ αποστάσεως λύσεων φύλαξης για κατασκευαστικά έργα. Η ομάδα σχεδίασης και μελετών συστημάτων ασφαλείας, θα συνεργαστεί άμεσα μαζί σας για να δημιουργήσει και να αναπτύξει πλήρως βελτιστοποιημένα συστήματα ασφαλείας και επιτήρησης, με σκοπό να ασφαλιστεί πλήρως το εργοτάξιο έναντι απόπειρας κλοπής υλικών ή μηχανημάτων.

Έλεγχος πρόσβασης: Η Pylis με ένα ολοκληρωμένο σύστημα που εγκαταστάται στις εισόδους του εργοταξίου, διασφαλίζει την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τόσο των εργαζομενων όσο και των οχημάτων. Η εξατομικευμένη πρόταση ασφάλειας της Pylis προσφέρει τα εξής:

  • Έλεγχο πρόσβαση πύλης (AccessControl) για στάση, στάθμευση και εκφόρτωση,

  • Αντικατάσταση των φρουρών ασφάλειας σε σύνθετα σημεία εισόδου / εξόδου,

  • Έλεγχος οδηγού και ταυτοποίηση

  • Έλεγχος φορτίου κατά την είσοδο / έξοδο

  • Εξατομικευμένα πρωτόκολλα ασφαλείας, και εκθέσεις με προτάσεις βελτίωσης της ροής στον φυλασσόμενο χώρο. 

Προηγούμενη Εφαρμογή

Εμπορικοί χώροι & Καταστήματα

Επόμενη Εφαρμογή

Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων