1. ΠΟΤΕ δεν κοιμάται ΠΟΤΕ δεν κάνει διάλλειμα.

Οι φρουροί που είτε τους παίρνει ο ύπνος είτε απουσιάζουν από την θέση τους για μεγάλα διαλείμματα κατά τη διάρκεια μιας βάρδιας, αποτελούν σημαντικό και ανυπέρβλητο κενό ασφαλείας για κάθε επιχείρηση. Απεναντίας, το σύγχρονο κέντρο παρακολούθησης της Pylis λειτουργεί 24/7 με εξειδικευμένο προσωπικό που ΠΟΤΕ δεν εγκαταλείπει την θέση του.

2. ΠΟΤΕ δεν τρομοκρατείται ΠΟΤΕ δεν φοβάται

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες εμπλοκής, όταν επιβεβαιωθεί μια απειλή ασφάλειας, το προσωπικό ασφάλειας πρέπει να καταφύγει αμέσως σε ένα ασφαλές κάλυμμα και να καλέσει την αστυνομία.Τα σύγχρονα μέσα επιτήρησης και απώθησης της Pylis, διαμέσου ήχου και εικόνας,δεν μπορούν να εκφοβιστούν, να απειληθούν ή να τραυματιστούν από τους εισβολείς.

3. Είναι Οικονομικότερη

Οι λύσεις απομακρυσμένης ασφάλειας της Pylis είναι 50-70% λιγότερο δαπανηρές από τις κλασσικές υπηρεσίες ασφαλείας με φυσική ανθρώπινη παρουσία. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τους κλασσικούς φύλακες μπορούν είτε να τους αντικαταστήσουν είτε να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της Pylis συμπληρωματικά, βελτιώνοντας το συνολικό επίπεδο ασφάλειας της εταιρείας, μειώνοντας σημαντικά τον προϋπολογισμό ασφαλείας.

4. Αμεσότερη ανταπόκριση των αρχών

Η ζωντανή παρακολούθηση του φυλασσόμενου χώρου σημαίνει ότι όταν το εξειδικευμένο προσωπικό της Pylis ειδοποιεί την αστυνομία, της παρέχει και «επιβεβαίωση συμβάντος», το οποίο συνεπάγεται αξιολόγηση του κινδύνου για την αστυνομία η οποία δίνει αμέσως προτεραιότητα. Η ιδοποιώς αυτή διαφορά με «παραδοσιακά» συστήματα συναγερμού,είναι και το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Pylis.

5. ΧΩΡΙΣ έξοδα εγκατάστασης ΧΩΡΙΣ δαπάνες εξοπλισμού

Οι περισσότερες εταιρείες υπηρεσιών ασφαλείας έχουν διαφορετικά κόστη για εξοπλισμό και φύλαξη. Η Pylis παρέχει την επιλογή για τους πελάτες της,όπου όλες οι υπηρεσίες, ακόμη και η εγκατάσταση και ο εξοπλισμός να μπορούν να μετατραπούν σε ένα μηνιαίο πάγιο.

6. Ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών σημείων

Η αποτελεσματικότητα ενός φυσικού φρουρού περιορίζεται σε ότι μπορεί να δει μπροστά του. Συχνά, χώροι μεγάλης επιφάνειας, παρουσιάζουν σημαντικά κενά ασφαλείας εξαιτίας της αδυναμίας περιπολίας του φύλακα. Απεναντίας, η χρήση απομακρυσμένης παρακολούθησης, επιτρέπει μέσω του λογισμικού της Pylis να φυλάσσει ταυτόχρονα πολλαπλά τμήματα του φυλασσόμενου χώρου, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική επιτήρηση.

7. Συνεχής αναβάθμιση υπηρεσιών

Προτεραιότητά μας είναι να αναβαθμίζουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας και να συμμετέχουμε τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Επενδύουμε σε μεγάλο βαθμό σε ανθρώπους και τεχνολογία. Το επιχειρηματικό μοντέλο της Pylis προσανατολίζεται στην συνεχή επένδυση κεφαλαίων στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης για την πρόσληψη νέου προσωπικού, την αγορά νέου εξοπλισμού και την έρευνα & ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

8. Καταγραφή 24/7

Εκτός από την παρακολούθηση κατά τη διάρκεια μη εργάσιμων ωρών η υπηρεσία καταγραφής της Pylis παρέχει το πρόσθετο πλεονέκτημα της βιντεοσκόπησης του χώρου 24/7. Η καταγραφή και η αρχειοθέτηση των συμβάντων μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμη για περιστατικά κατά τις εργάσιμες ώρες. Η Pylis αναζητά για λογαριασμό των πελατών της το μαγνητοσκοπημένο υλικό το οποίο εν συνεχεία αναλύει για να διαλευκάνει περιστατικά όπως ατυχήματα, επαληθεύσεις παράδοσης προμηθειών ή ακόμα και περιστατικών κλοπής εις βάρος της επιχείρησης.