Οι εμπορικοί χώροι και τα καταστήματα παρουσιάζουν μοναδικές προκλήσεις ασφάλειας. Η Pylis θα σχεδιάσει μια εξατομικευμένη πρόταση ασφάλειας για το χώρο σας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εμπορεύματος και του χώρου, καθώς και τις υπάρχουσες δομές ασφάλειας.

Οι σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας έχουν καταστήσει το αστικό περιβάλλον ανασφαλές. Τόσο ως επιχειρηματίες όσο και ως πελάτες επιθυμούμε οι εμπορικοί χώροι στους οποίους βρισκόμαστε να εξασφαλίζουν ασφάλεια. Όμως, η παρουσία φυλάκων πέρα από αναποτελεσματική είναι και ιδαίτερα δαπανηρή.

Ο Ηλεκτρονικός Φύλακας της Pylis, παρακολουθεί 24/7 τον χώρο σας και σε ενδεχόμενη απειλή, ακολουθεί το πρωτόκολλο ασφαλείας, που μαζί έχουμε σχεδιάσει,ώστε την κρίσημη στιγμή το οι περιούσια σας και τα πρόσωπα που βρίσκονται στο χώρο να μεινουν ανέπαφα.

Προηγούμενη Εφαρμογή

Βιομηχανία

Επόμενη Εφαρμογή

Εργοτάξια & Τεχνικά έργα