Σε κάθε πισίνα εγκαθίσταται ειδική κάμερα με τεχνολογία video analytics καθώς και ψηφιακό μεγάφωνο

Δείτε το video

Σε κάθε πισίνα εγκαθίσταται ειδική κάμερα με τεχνολογία video analytics καθώς και ψηφιακό μεγάφωνο. Μόλις ενήλικας ή παιδί́ βρεθεί́ στην περίμετρο της πισίνας, εκτός επιτρεπόμενου ωραρίου χρήσης της, τότε ηχεί́ προειδοποιητικό́ μήνυμα, ενώ́ οι χειριστές μας στο κέντρο επιχειρήσεων που λειτουργεί 24/7, ειδοποιούν τον υπεύθυνο ασφαλείας του συγκροτήματος.

Κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, ο υπεύθυνος ασφαλείας του ξενοδοχείου είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων της Pylis, ώστε σε περίπτωση ανάγκης, το κέντρο επιχειρήσεων μας να καλέσει άμεσα σε βοήθεια το ΕΚΑΒ και να δώσει οδηγίες στους υπόλοιπους επισκέπτες, φροντίζοντας για την παροχή συντεταγμένων οδηγιών στο κοινό για την αποφυγή πανικού.

Σε συνδυασμό με την υπηρεσία ηλεκτρονικού φύλακα, θωρακίζονται αποτελεσματικά οι χώροι του ξενοδοχείου και ελέγχονται αποτελεσματικά τόσο οι εξωτερικοί χώροι όσο και το εσωτερικό των εγκαταστάσεων.

Προηγούμενη Υπηρεσία

Ηλεκτρονικός Θυρωρός

Επόμενη Υπηρεσία

Έλεγχος Πρόσβασης